Tübitak Hibe ve Teşvikleri

Tübitak Hibe ve Teşvikleri

Tübitak teşvik programları Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik 2006 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu yönetmelik kapsamında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve sınırlar içerisinde hukuk sistemine göre faaliyet gösteren yabancı uyruklu kişiler de teşviklere başvurabilir ve yararlanabilir. Tubitak destekleri nakdi yardımlar ve bilimsel danışmanlık hizmetleri olarak ikiye ayrılır.

Teşvikler nakdi teşvik ise hibe olarak ve geri ödemeli olarak ( % 40 – % 75 ) olarak verilir. Bilimsel uzmanlık teşvikleri ise bilgi transferi ve danışmanlık hizmetleri şeklindedir. Tubitak bu teşvikleri karşılayabilmek için devletin ayırdığı bütçeden ve yabancı ortaklık fonlarından karşılamaktadır.