KOBİ Yönetim Danışmanlığı

KOBİ Yönetim Danışmanlığı

KOBİ’lerin Yönetim, Finans, Mali işler, Satış ve Pazarlama, İnsan Kaynakları, Üretim, İç kontrol, Hibe, Teşvik, Devlet destekleri Kalkınma ajansı destekleri, Kredi yapılandırma gibi alanlarda işletmelerin sorun ve ihtiyaçlarını analiz ederek, işletmeye özel çözüm önerileri geliştirmek ve bu sayede büyümelerine ve kurumsallaşmalarına katkıda bulunarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşmalarını sağlamayı hedefleyen bir danışmanlık hizmetidir.

Neden Yönetim Danışmanlığı, 

 Rekabet gücünü arttırır.

 Var olan pazarını korumayı, artırmayı ve hedef pazarlara firmayı hazırlar.

Müşteri analizleri ile yeni müşteri edinme, tutundurmayı eski müşterilerin payını artırmayı sağlar.

 Ciroyu arttırır. Maliyeti azaltır. Verimliliği arttırır. Kar payını artırır.

İç organizasyonu güçlendirir ve kurumsallaşmayı sağlar.

Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.

Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.

 Finansal kaynak alanlarını arttırır.

Sektöre ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.

İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.

Bilgi sistemlerini ve değerlendirme kabiliyetlerini geliştirir. 

Yatırım kararlarına veri hazırlar.

Verilerle yönetimin karar mekanizmasını güçlendirir.