TKDK IPARD Destekleri

TKDK IPARD Destekleri

IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek vermek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın Kırsal Kalkınma bileşenidir. “Kalkınma, öncelikle kırsalda başlamalı” fikri ile Avrupa Birliği’ne aday olan ülkelerin, kırsal kesimin uğraş alanı olan tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında hibe destekleri verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak Türkiye’de proje kabul, değerlendirme, kontrol ve ödeme işlerinin tamamı için Avrupa Birliği akredite kuruluşu olan kurum, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) dur. 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonunca onaylanan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD projesi) ; Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılmasından önceki süreçteki öncelikli ihtiyaçları dikkate alınarak, sürdürülebilir kalkınma sağlamak için, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
TKDK IPARD Programı Kapsamında çeşitli konular desteklenmektedir. Bunlar;
Süt Üreten Tarımsal İşletmeler
Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler
Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler
Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Soğuk Hava Depolarının Yapımı
Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünleri İşlenmesi ve Paketlenmesi
Arıcılık ve Arı Ürünlerinin üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı Yetiştiriciliği
Fide ve Fidan Yetiştiriciliği
Mantar ve Misel Yetiştiriciliği
Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler
Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri
Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Makine Parkları
Yenilenebilir Enerji Yatırımları
Yukarıdaki başlıklar ile ilgili projeler için hibe destek oranları % 40 ile % 70 arasında değişmektedir. IPARD projeleri ile yapılan yatırımlarda Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Gümrük Vergisi, İthalat vergileri ile benzer harç ve vergi muafiyetlerinden yararlanılmaktadır. Dağlık alanlarda ve kadınların öncülüğünde yapılan projeler öncelikli olarak değerlendirilmektedir.
Yapılacak projenin uygun harcama kalemleri; yapım işleri, makine ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları şeklindedir. Ayrıca işletmenin kendi tüketimini karşılayacak yenilenebilir enerji üretimi için de destek verilmektedir.