İleri Girişimcilik Destek Programı

İleri Girişimcilik Destek Programı

Destek üst limiti 370.000 TL 
Üretim (Ürün veya Yazılım )
Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak gerçek kişi veya sermaye şirketi statüsünde ve başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde kurulmuş olan İleri Girişimci Programı Kapsamındaki ''Faaliyet Konuları Tablosunda'' yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanmaktadır. 
İleri Girişimcilik Kuruluş ve Performans Desteği
Destek üst limiti 70.000 TL 
Kuruluş Desteği     
Performans Desteği 
Sertifika Desteği
Mentörlük,Danışmanlık,İşletme Koçluğu Desteği
İleri Girişimcilik Makine Teçhizat ve Yazılım Desteği 
Destek üst limiti 300.000 TL 
Düşük Orta - Düşük Teknoloji Düzeyi   100.000 TL
Orta - Yüksek Teknoloji Düzeyi             200.000 TL 
Yüksek Teknoloji Düzeyi                       300.000 TL
Destek oranları % 75 ' dir,(+%15 Yerli Ürün veya Hizmet alımı Toplam % 90)
Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına %15 ilave edilerek % 90 desteklenir.