Hizmet Süreçlerimiz

*Kobi'ye verilecek hizmet ile ilgili  ön görüşme yapılması ve teklif verilmesi,
*Danışmanlık hizmet sözleşmesinin imzalanması ve gerekli ödemelerin yapılması,
*Hizmet süreçlerinin ve yol haritasının belirlenmesi,
Projenin kapsamı ve ilkeleri belirlenir
Hizmet süreci boyunca uygulama izleme ve denetleme yapılır.