Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programının amacı; desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla  bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet  üretilmelerini sağlamaktır.

Bu destek programına girişimciler işletmesini kurmadan başvuru yapabilir.

Destek Programı Kosgeb tarafından onaylandığında 6 ay içinde işletmeyi kurmanız gerekir.

Destek üst limiti  750.000 TL

Geri Ödemesiz    450.000 TL

Geri Ödemeli       300.000 TL

Destek Oranı            % 75

Kuruluş ve Personel Giderleri

        % 100 Desteklenir

Başvuru Dönemi: Sürekli açık

Program (Proje) Süresi

En az 8 Ay
En fazla 24 Ay
KOBİ Danışmanın'dan alınacak Proje danışmanlık hizmetleri belirlenen oranlarla Kosgeb tarafından desteklenir.